Fundacja Psychocenter

Jeśli zobaczyłeś że Twoje pomysły na życie zawodzą, - dobrze trafiłeś! Od kiedy przestaliśmy ufać własnym projektom na życie korzystamy z niezgłębionej Mądrości Bożej. Dobra wiadomość to ta, że nie ma na nią licencji i jest dostępna dla wszystkich, za darmo i bez ograniczeń Zacznij teraz, tu znajdziesz Słowo na dziś czytanie na dziś

Fundacja Psychocenter

Adres:
Strużańska (Gabinet) 2B
05-120 Legionowo

Tel.: +48 512133411
E-mail: info@psychocenter.net

Psychoterapia grupowa(zdalnie i stacjonarnie): zapisy tel. +48 512133411

W każdym spotkaniu z człowiekiem szukamy rozwiązań w sposób holistyczny. Dusza, ciało i umysł stanowią jedność, dlatego pracujemy interdyscyplinarnie. Szukamy korzeni problemów i pomagamy je wyrwać, następnie implementujemy nowe wartości na dalszą drogę. Wskazujemy źródła światła, abyś nie żył już w samotności i ciemności, w lęku i niewiedzy, byś osiągnął wewnętrzny pokój i radość, dostrzegając otaczające Cię piękno Bożej Miłości.

Poniżej klasyfikacja chorób psychicznych

ICD 10

Rozdział V Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00–F99) Zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi (F00–F09) F00* Otępienie w chorobie Alzheimera F01 Otępienie naczyniowe F02* Otępienie w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej F03 Otępienie nieokreślone F04 Organiczny zespół amnestyczny niespowodowany przez alkohol ani inne substancje psychoaktywne F05 Majaczenie niespowodowane przez alkohol ani inne substancje psychoaktywne F06 Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatycznąF07 Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu F09 Nieokreślone zaburzenia psychiczne organiczne lub objawowe Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (F10–F19) F10 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu F11 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opioidów F12 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli F13 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji uspokajających i nasennych F14 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kokainy F15 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem innych substancji stymulujących, w tym kofeiny F16 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem halucynogenów F17 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane paleniem tytoniu F18 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane odurzaniem się lotnymi rozpuszczalnikami organicznymi F19 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem wielu narkotyków i innych substancji psychoaktywnych Schizofrenia, zaburzenia schizotypowe i urojeniowe (F20–F29) F20 Schizofrenia F21 Zaburzenie schizotypowe F22 Uporczywe zaburzenia urojeniowe F23 Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne F24 Indukowane zaburzenie urojeniowe F25 Zaburzenia schizoafektywne F28 Inne nieorganiczne zaburzenia psychotyczne F29 Nieokreślona psychoza nieorganiczna Zaburzenia nastroju [afektywne] (F30–F39) F30 Epizod maniakalny F31 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe F32 Epizod depresyjny F33 Zaburzenia depresyjne nawracające F34 Uporczywe zaburzenia nastroju [afektywne] F38 Inne zaburzenia nastroju [afektywne]

LISTA KATEGORII TRZYZNAKOWYCH39 F39 Zaburzenia nastroju [afektywne], nieokreślone Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną (F40–F48) F40 Zaburzenia lękowe w postaci fobii F41 Inne zaburzenia lękowe F42 Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne F43 Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne F44 Zaburzenia dysocjacyjne [konwersyjne] F45 Zaburzenia występujące pod maską somatycznąF48 Inne zaburzenia nerwicowe Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F50–F59) F50 Zaburzenia odżywiania F51 Nieorganiczne zaburzenia snu F52 Zaburzenia seksualne niespowodowane zaburzeniem organicznym ani chorobą somatycznąF53 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem, niesklasyfikowane gdzie indziej F54 Czynniki psychologiczne lub behawioralne związane z zaburzeniami lub chorobami sklasyfikowanymi gdzie indziej F55 Nadużywanie substancji, które nie powodują uzależnienia F59 Nieokreślone zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60–F69) F60 Specyficzne zaburzenia osobowości F61 Zaburzenia osobowości mieszane i inne F62 Trwałe zmiany osobowości niewynikające z uszkodzenia ani z choroby mózgu F63 Zaburzenia nawyków i popędów F64 Zaburzenia identyfikacji płciowej F65 Zaburzenia preferencji seksualnych F66 Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualnąF68 Inne zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych F69 Nieokreślone zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych Upośledzenie umysłowe (F70–F79) F70 Upośledzenie umysłowe lekkiego stopnia F71 Upośledzenie umysłowe umiarkowanego stopnia F72 Upośledzenie umysłowe znacznego stopnia F73 Upośledzenie umysłowe głębokiego stopnia F78 Inne upośledzenie umysłowe F79 Nieokreślone upośledzenie umysłowe Zaburzenia rozwoju psychologicznego (F80–F89) F80 Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka F81 Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych F82 Specyficzne zaburzenia rozwojowe funkcji motorycznych F83 Mieszane specyficzne zaburzenia rozwojowe F84 Całościowe zaburzenia rozwojowe F88 Inne zaburzenia rozwoju psychologicznego F89 Nieokreślone zaburzenia rozwoju psychologicznego Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (F90–F98) F90 Zaburzenia hiperkinetyczne F91 Zaburzenia zachowania F92 Mieszane zaburzenia zachowania i emocji F93 Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie F94 Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym F95 Tiki F98 Inne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym Nieokreślone zaburzenia psychiczne (F99) F99 Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej

 Zawsze możesz zostać naszym przyjacielem i pomagać innym odkrywać drogę do prawdziwego szczęścia.

Kierunek ważniejszy od prędkości. Św. Charbel
Potrzebujesz wsparcia?, - skontaktuj się z nami +48 512133411

  __   _____  ____  _______ 
  / /  / ____| | _ \ |__  __|
 / /_  | |   | |_) |  | |  
 | '_ \ | |   | _ <   | |  
 | (_) | | |____ | |_) |  | |  
 \___/  \_____| |____/   |_|